SLA

Service Level Agreement

I detta avtal tillämpas definitioner som anges i allmänna uppdragsvillkor (villkor.tross.se/allmänna-villkor)

I din offert anges vilken version av SLA som ingår i det offererade priset. Om inget anges avser priset SLA0. Kunden kan vanligtvis byta till en högre SLA under bindningstiden. Vid byte under bindningstiden gäller ny bindningstid som anges i den högre SLAn med start från bytesdagen.

I de fall nya SLA-bindningstiden har ett senare slutdatum än bindningstiden för den underliggande varan, tjänsten eller systemet skall bindningstiden flyttas framåt så att den matchar den nya bindningstiden för SLA avtalet.

Observera att det är alltså fullt möjligt att ha olika bindningstid på det underliggande uppdraget och SLA avtalet. Det är däremot inte möjligt att ha ett aktivt underliggande uppdrag utan SLA-avtal. En kortare bindningstid för SLA än för underliggande uppdrag innebär således endast möjligheten till förändrat SLA avtal under den underliggande bindningstiden.

SLA-avtal förnyas alltid per automatik med samma förutsättningar som för det ursprungliga avtalet.

SLA-avtal har inget med supportens öppettider att göra utan avser endast att bestämma tidsintervallet från att ett ärende kommer in till att en åtgärd påbörjas. Arbetstid för själva åtgärden omfattas inte av detta avtal och garanteras inte av tross.

I de fall kunden skickar ett meddelande till en SLA-mailadress utan att först ha tecknat ett gällande SLA-avtal med denna adressen som kontaktadress debiteras en administrationsavgift på 4900 SEK och timtaxa för utfört uppdrag debiteras med 1250 SEK per påbörjad arbetstimma.

SLA0

Bindningstid: 12 mån
Månadskostnad: 0 SEK
Kontaktadress: sla0@tross.se

Helgdagar
Ingen inställelse

Mån-Tor
Inställelsetid (00.00 – 08.00): Ingen inställelse
Inställelsetid (08.00 – 16.00): 48 timmar
Inställelsetid (16.00 – 24.00): Ingen inställelse

Fre
Inställelsetid (00.00 – 08.00): Ingen inställelse
Inställelsetid (10.00 – 14.00): 48 timmar
Inställelsetid (16.00 – 24.00): Ingen inställelse

SLA1

Bindningstid: 12 mån
Månadskostnad: 10 SEK
Kontaktadress: sla1@tross.se

Helgdagar
Ingen inställelse

Mån-Tor
Inställelsetid (00.00 – 08.00): Ingen inställelse
Inställelsetid (08.00 – 16.00): 24 timmar
Inställelsetid (16.00 – 24.00): Ingen inställelse

Fre
Inställelsetid (00.00 – 08.00): Ingen inställelse
Inställelsetid (10.00 – 14.00): 48 timmar
Inställelsetid (16.00 – 24.00): Ingen inställelse

SLA2

Bindningstid: 24 mån
Månadskostnad: 280 SEK
Kontaktadress: sla2@tross.se

Helgdagar
Inställelsetid (00.00 – 08.00): Ingen inställelse
Inställelsetid (08.00 – 16.00): 4 timmar
Inställelsetid (16.00 – 24.00): Ingen inställelse

Mån-Tor
Inställelsetid (00.00 – 08.00): Ingen inställelse
Inställelsetid (08.00 – 16.00): 4 timmar
Inställelsetid (16.00 – 24.00): Ingen inställelse

Fre
Inställelsetid (00.00 – 08.00): Ingen inställelse
Inställelsetid (10.00 – 14.00): 4 timmar
Inställelsetid (16.00 – 24.00): Ingen inställelse

SLA3

Bindningstid: 24 mån
Månadskostnad: 750 SEK
Kontaktadress: sla3@tross.se

Helgdagar
Inställelsetid (00.00 – 08.00): Ingen inställelse
Inställelsetid (08.00 – 16.00): 4 timmar
Inställelsetid (16.00 – 24.00): 2 timmar

Mån-Tor
Inställelsetid (00.00 – 08.00): 4 timmar
Inställelsetid (08.00 – 16.00): 2 timmar
Inställelsetid (16.00 – 24.00): 4 timmar

Fre
Inställelsetid (00.00 – 08.00): 4 timmar
Inställelsetid (10.00 – 14.00): 2 timmar
Inställelsetid (16.00 – 24.00): 4 timmar

TROSS Sverige AB tillämpar allmänna uppdragsvillkor för alla uppdrag.