Särskilda villkor för mediebyråverksamhet

TROSS särskilda villkor för mediebyråverksamhet.

Definitioner

Mediekanal

Säljare av annonsplatsen. Vanligtvis en tidning, ett magasin eller hemsida. Nedan kallad säljaren.

Förmledlare

TROSS Sverige AB. Nedan kallad förmedlare, byrå, mediebyrå eller liknande. Kan även benämnas som vi eller oss.

Beställare

Du som köpare av annonsutrymme kallar vi beställare eller slutkund. Nedan kallad köparen eller kunden. Kan även benämnas som du eller dig.

Återbäring

Återbäring är en form av prisavdrag som vi vanligtvis gör i de fall beställaren väljer att handla av oss och inte av mediekanalen. Prisavdraget görs på, vid var tid, gällande prislista efter rabattavdrag.

Fråga din kontaktperson om vilka priser som gäller dig om du är osäker.

Vem är kund till vem?

TROSS Sverige AB (förmedlaren) är kund till mediekanalen (säljaren).

Du (köparen) är kund till TROSS Sverige AB (förmedlaren).

När du som köpare handlar av en säljare genom TROSS Sverige AB som förmedlare innebär det att du inte längre har någon avtalsrelation med säljaren. TROSS Sverige AB blir din säljare och avtalspart precis som säljaren (mediekanalen) blir säljare och avtalspart till TROSS Sverige AB.

Vilka priser gäller?

Har ni som köpare ett eget avtal med mediekanalen som säljare kan ni välja att använda det i stället för att handla av oss. Dock inte ihop  eller tillsammans med oss som förmedlare.

Vi kan inte kombinera våra priser eller rabatter med andra avtal eller rabatter.

I vissa fall kan vi producera annonsen, hjälpa dig med strategiska beslut och rådgivning även att du sedan väljer att handla på ett eget avtal direkt från säljaren. Då använder du inte oss som förmedlare och du får dina avtalade priser med mediekanalen.

Om du istället handlar annonsutrymmet av oss får du våra priser. De är helt fristående från vad du tidigare överenskommit med mediekanalen och vi sköter då förhandling av priser, rabatter och förmedlingsprovision med mediekanalen som du sedan kan jämföra med vad du förhandlat fram på egen hand.

När du handlar av oss och inte av mediekanalen brukar vi göra ett eller flera prisavdrag. Priserna som vi anger i vår kommunikation (telefon, epost, muntlig eller annan) med kunden är alltid priser efter att samtliga prisavdrag är gjorda. Du får alltså ingen extra rabatt, återbäring eller ersättning i efterhand. Moms tillkommer på alla priser.

Ladda ner vår prislista för 2016 eller kontakta din rådgivare om du vill veta mer om våra priser.

Förmedlingsprovision

All ersättning från mediekanalen, oavsett benämning (förmedlingsprovision, förmedlingsersättning, mediebyråprovision, mediabyråersättning, byråersättning, byråprovision, etc) tillfaller tross.

Rabatter

Alla rabatter från mediekanalen, oavsett benämning (erbjudande, kampanj, rabatt, volymrabatt, storkundrabatt, återinföranderabatt, frekvensrabatt etc) tillfaller tross.

Rabatter från media och rabatter från tross går inte att kombinera i samma erbjudande.

Återbäring

Utöver rabatter på vår prislista kan vi erbjuda en återbäring. Det är ett ytterligare prisavdrag på hela kostnaden efter dragna rabatter.

Fråga din kontaktperson om du vill veta mer om återbäring.

Verktygskostnad

I de fall enskild, digital publicering (digital publicering hör inte ihop med en printannons, ex facebook, linkedin, matchads, blocket, metrojobb, stepstone och liknande) efterfrågas tillkommer alltid verktygskostnad på 3% av annonsutrymmets ursprungliga värde.

Det ursprungliga värdet är TROSS Sverige ABs försäljningspris och kan skilja sig från mediekanalens priser. Fråga din kontakt om priser och detaljer om du är osäker.

TROSS Sverige AB tillämpar allmänna uppdragsvillkor för alla uppdrag.