TROSS Sverige AB tillämpar allmänna uppdragsvillkor för alla uppdrag.