TROSS Sverige AB

Här nedan finner du samtliga av våra villkor. De som här heter ”allmänna villkor” (kan också kallas ”allmänna uppdragsvillkor”, ”allmänna villkor för köp” eller endast ”villkor”) tillämpas vid alla uppdrag och du måste godkänna dessa för att vi skall göra affärer med dig eller ditt företag.

Detta gäller oavsett om TROSS Sverige AB är köpare eller säljare.

Resterande villkor länkade nedan tillhör en viss tjänst, vara eller systemlösning och tillämpas vid köp av respektive vara, tjänst eller system. Det framgår i våra allmänna villkor när resterande villkor skall tillämpas.

Innan du köper en vara, tjänst eller systemlösning av oss måste du alltså godkänna minst två (2) villkor. Dels de allmänna och dels de som hör till din specifika vara, tjänst eller systemlösning.

TROSS Sverige AB tillämpar allmänna uppdragsvillkor för alla uppdrag.